Ekornavallens Vänner Ekornavallens Vänner

Allmänt Kort historik Målsättning och syfte Stadgar Finansiering och skötsel Framtidsplaner Girommen(medlemstidning)

Målsättning och syfte

Föreningens målsättning är enligt stadgarna att skapa intresse för Ekornavallen, dess natur och fornminnen, samt i samråd med Riksantikvarieämbetet medverka till Ekornavallen sköts på ett ur såväl fornminnes- som naturskyddssynpunkt tillfredsställande sätt.

Vi vill upprätthålla gammalt och skapa nytt intresse kring Ekornavallen genom att:

  1. Dokumentera historien (och historierna) kring Ekornavallen
  2. På sikt klara ut förhållandena mellan "myt och/eller verklighet" vad gäller platsen ifråga, vilket kräver professionell, vetenskaplig expertis. Vi vill med andra ord se arkeologens spade satt i Ekornavallens jord!
  3. Få besökande på "vallen" att lägga en slant i sparbössan
  4. Ansvara för den gästbok som sedan 1940-talet har funnits i anslutning till den sparbössa som funnits lika länge
  5. Arrangera olika aktiviteter t.ex. guidningar
  6. Skapa vandringsstigar i området runt Ekornavallen
  7. Ordna ett informationscenter i anslutning till "vallen"

Ekornavallens vänner har ett ideellt syfte att skapa ett intresse för området, visa turister detta unika monument från vår forntid, främja eventuell forskning och i framtiden utveckla området så att man bättre kan ta emot besökarna.Webbansvarig: Henrik Åberg