Ekornavallens Vänner Ekornavallens Vänner

Allmänt Kort historik Målsättning och syfte Stadgar Finansiering och skötsel Framtidsplaner Girommen(medlemstidning)

Framtidsplaner

Diskussioner har Falköpings kommun haft med länsantikvarien i Västra Götalands län i syfte att starta ett brett kulturprojekt runt allt som är synligt från forntid till nutid, varvid Ekornavallen kommer att intaga en central plats i detta projekt.

"Ekornavallen är något vi Skaraborgare kan vara stolta över – något helt jämförbart med Stonehenge i England"Webbansvarig: Henrik Åberg