Ekornavallens Vänner Ekornavallens Vänner

Allmänt Kort historik Målsättning och syfte Stadgar Finansiering och skötsel Framtidsplaner Girommen(medlemstidning)

Finansiering och skötsel

Sedan starten på 1940-talet har en sparbössa varit uppsatt på området och i en låda har under lika lång tid funnits en gästbok. Inom den närmaste tiden kommer området att skyltas på ett bättre sätt än vad som sker idag. Denna skyltning finansieras av Riksantikvarieämbetet.

Medel till sin verksamhet erhåller föreningen dels genom årsavgifter, dels genom frivilliga bidrag samt överskott från olika aktiviteter som styrelsen beslutar. Årsavgiftens storlek beslutas årligen på ordinarie årsmöte.

Ekornavallen (marken) ägs av Kungliga Vitterhetsakademien, förvaltas av Riksantikvarieämbetet och sköts i praktiken av arbetslag från Falköpings kommun. På området finns två fastigheter, som är uthyrda. Sommartid arrenderar en lantbrukare i trakten Ekornavallen som fårbete. Fåren hjälper till att hålla området öppet.Webbansvarig: Henrik Åberg