Ekornavallens Vänner Ekornavallens Vänner

Allmänt Kort historik Målsättning och syfte Stadgar Finansiering och skötsel Framtidsplaner Girommen(medlemstidning)

Allmänt

En förening som värnar om vår unika historia.

Ekornavallens vänner bildades redan på 1940-talet och har som uppgift att skapa intresse för vallens forntidshistoria.

Medlemskap kostar 100 kronor per år för enskild medlem och 150 kronor per år för familj. Är du intresserad av att bli medlem i denna ideella intresseförening och lära dig mer om Ekornavallen, skicka ett mejl till eller sätt in medlemsavgiften på plusgirokonto 10 86 40 - 4. Glöm inte att uppge namn och adress.

Medlemstidningen Girommen kommer ut med ett nummer per år. Årsmötet brukar vara på våren eller försommaren.

Om du är intresserad av en guidad tur på Ekornavallen är detta också något Ekornavallens Vänner kan erbjuda.

RAÄ, Riksantikvarieämbetet äger Ekornavallen och ansvarar för dess skötsel.

P.S. Skriv gärna i vår gästbok.Webbansvarig: Henrik Åberg