Nuvarande styrelse

Styrelsen valdes på årsmöte den 24:e april 2023 i Broddetorps församlingshem.

Ordinarie ledamöter:
Niclas Fällström - Ordförande. Vald på ett år.
Katarina Botwid - Vice Ordförande. Vald på ett år.
Lars-Erik Kullenwall - Kassör. Vald på ett år.
Niklas Krantz - Vald på två år.
Charlott Winqvist. Vald på ett år.
Anders Josefsson. Vald på två år.
Paul Bothén. Vald på ett år.

Suppleanter:
Berit Johansson. Vald på ett år.
Johan Widunder. Vald på ett år.
Henrik Pettersson. Vald på ett år.

Adjungerade:
Henrik Åberg - webbansvarig. Vald på ett år

Revisorer:
Lars Wollter
Carl-Eric Gabrielsson

Revisorssuppleant:
Bengt Larsson

Valberedning:
Marie Wennerholm - sammankallande
Rita Linder
Webbansvarig: Henrik Åberg