Ekornavallens Vänner 

Ekornavallen


Mellan Falköping och Skara, alldeles i närheten av Hornborgasjön ligger ett unikt och märkligt fornlämningsområde. För cirka 5 000 år sedan, samtidigt som pyramiderna i Egypten byggdes, började man att begrava människor på denna mytomspunna plats. Mängden av gravar och spännvidden i tid vittnar om bygdens stora betydelse under forntiden.


Tänk dig att du besöker en enda plats - och samtidigt gör en resa genom tusentals år av svensk historia. Den möjligheten finns när du besöker Ekornavallen, som är ett av Västergötlands märkligaste fornmämningsområden. Här finner du gravar från hela vår forntid - stenålder, bronsålder och järnålder

Ekornavallen ligger i ett landskap fyllt med historia. Medeltida städer, kyrkor och flera tusen år gamla fornlämningar som bosättningar och gravar finns i talrika mängder i denna del av Västergötland. Landskapet har haft stor politisk betydelse under flera århundraden med en inflytelserik stormannaklass och en livaktig handel, även med utlandet. Flera kungaätter har haft sina rötter i Västergötland och området var ett av de första i Sverige att kristnas.

Begravningsplats för 5000 år sedan

Trakten runt Falköping har bebotts av människor i många tusen år och Ekornavallen har fungerat som begravningsplats sedan stenåldern. Från den tiden finns flera gånggrifter och hällkistor, byggda som stenkammare av flera ton tunga stenblock. Den största och mest kända gravkammaren kallas för "Girommen" som kan betyda jättekvinnans ugn. Enligt gammal folktro trodde man att dessa stora gravar var stora bakugnar som uppförts av jättar.

Imponerande röse av tusentals stenar

Från bronsåldern finns ett stort kupolliknande gravröse som består av tusentals stenar. Med sin imponerande storlek - 2,5 meter hög och 27 meter i diameter - syns graven på långt håll i det omkringliggande landskapet. Kanske ville bygdens storman visa sin makt med en storslagen grav? I området finns dessutom gravar från både äldre och yngre järnålder. Här finns olika typer av stensättningar, en vanlig gravform under hela järnåldern. Domarringar är andra exempel på gravlämningar som finns att se på Ekornavallen.Webbansvarig: Henrik Åberg